Termeni și condiții ale site-ului


  1. Drepturile asupra conținutului site-ului

Conținutul și elementele de grafică ale Platformei, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Platformă, prin newsletter sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Platformă) aparțin Administratorului Platformei și partenerilor săi și reprezintă conținutul Platformei.

Conținutul Platformei , indiferent de zona în care se află pe Platforma și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nici o intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Platformei.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestei Platforme sau a oricarei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul Platformei îsi rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Este strict interzisă postarea pe Platforma a oricarui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

  1. Nota de informare privind protecția datelor personale

Conform cerintelor legislației aplicabile în materia protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Platformei va administra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Platformei sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a Serviciului.

  1. Tarife si plăți

Serviciile contra cost disponibile prin intermediul Platformei, Utilizatorul se obligă să achite către Administratorul Platformei tariful pentru respectivele Servicii, potrivit informațiilor disponibile pe Platformă. Un Utilizator va putea accesa Serviciile respective conform prevederilor prezentelor Termeni și condiții și conform informațiilor disponibile pe Platforma numai după autentificare și plata tarifelor corespunzatoare.

Administratorul Platformei nu va pretinde și Utilizatorul nu este obligat să plătească vre-un tarif suplimentar în afară de cele mentionate pe Platformă. Utilizatorul nu poate cere rambursarea acestui tarif în nici o situație în care a încalcat oricare din prevederile prezentelor Termeni și condiții.

Administratorul Platformei își rezervă dreptul de a schimba tarifele pentru oricare dintre Servicii și de a stabili noi tarife în orice moment, potrivit propriei sale optiuni. Orice modificare de tarife va deveni operantă imediat dupa notificarea în acest sens a Utilizatorului (prin e-mail sau prin afișarea acesteia pe Platformă, potrivit opțiunii Administratorului Platformei).

Având în vedere efectuarea plății prin card, Utilizatorul se supune în întregime termenilor și condițiilor operatorului de plăți, fiind absolvită în întregime de orice răspundere cu privire la orice probleme întâlnite în efectuarea plății.

  1. Returnarea plății

Cererea returnării plății se poate face de catre Utilizator doar în cazurile în care întrebarea sa nu a primit un răspuns până în momentul cererii returnării plății, și au trecut mai mai mult de 10 zile calendaristice de la publicarea acesteia. Pentru returnarea plății, Utilizatorul va trebui sa contacteze în scris departamentul de relații cu clienții specificând emailul aferent contului său de utilizator.

  1. Legătura cu alte site-uri

Utilizatorii înteleg și acceptă că Platforma poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri pe internet, care nu se află sub controlul sau gestiunea sa. Administratorul Platformei este absolvit de orice răspundere în ceea ce priveste conținutul sau opiniile exprimate pe aceste alte site-uri de internet, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Platformei.

  1. Limitarea răspunderii

Administratorul Platformei nu poartă răspundere pentru conținutul oferit de catre Utilizatori. Administratorul Platformei va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Platforma și va încerca să corecteze erorile și omiterile cât mai repede posibil.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și ca orice servicii oferite prin intermediul Platformei sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „asa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. In consecință, Administratorul Platformei nu poate fi tras la raspundere cu privire la orice informații și date din Continutul Platformei, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, sau orice altă activitate legată de utilizare, precum și nici un alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Platformei este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Platformei, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori în furnizarea Serviciului.

În cazurile de forță majoră, Administratorul Platformei și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt scutiți total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Platformei, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, viruși informatici, atacuri informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Platformei, erorile de operare etc.

  1. Depozitarea documentației și a documentației disponibile 

(1) Înregistrările video nu sunt pastrate sau stocate în Serviciu.

(2) Operatorul se angajează să nu furnizeze către terți și să nu dezvăluie conținutul înregistrărilor utilizatorilor, documente aferente, sau orice alta informație în legătura cu consultația.

  1. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile si obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Platformei, prevazute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea în vigoare a Constituției RM. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătoreasca a R. Moldova competența aflată în raza teritorială a municipiului Chisinău.

9.Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul Platformei are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii si Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vre-o altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de Platforma sau de Serviciu ori prin accesarea Platformei, intervenite oricând după operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Platformei și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

10.Condiții finale

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, sau a oricarei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea platformei. Accesarea sau vizitarea în continuare a platformei, a oricarei pagini din aceasta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricarei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricarei prevederi din acestea.

Utilizatorul întelege și acceptă în mod expres, în întregime și necondiționat, prevederile acestor Termeni și Condiții (Contractul dintre Utilizator și Administratorul Platformei) și întelege sa utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii care au un cont creat pe Platformă înțeleg și acceptă că utilizarea în continuare a contului lor, precum și orice accesare sau vizitare în continuare a platformei, a oricarei pagini din aceasta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricarei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor și Condițiilor de catre Utilizatorii menționați mai sus atrage obligația acestora de a înceta de îndata accesarea platformei.

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile acestor Termeni și Condiții, vă rugăm să nu utilizați serviciile oferite de site.